Firma

Firma Animex istnieje na rynku 16 lat . Przez te lata dokonaliśmy szereg zmian i usprawnień , które wpłynęły na podniesienie jakości naszych usług i pozytywnie zmieniły relacje z firmami współpracującymi .
W czasie tych 16 lat stworzyliśmy drugą firmę – córkę ,o nazwie ,,Lextrans Leszek Dzierzecki" oferta tej firmy jest taka sama jak firmy
Animex i jest zarządzana przez te same osoby z siedzibą w tym samym miejcu co firma -matka .

Przez te lata dorobiliśmy się dobrych relacji z wieloma spedycjami i innymi firmami .
Otrzymaliśmy Certyfikat Rzetelnego Przewożnika ,
Zatrudniamy pracowników z pobliskich terenów , stwarzamy wiec miejsca pracy dla pobliskiej społecznosci .

Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni , posiadają potrzebne badania lekarskie , Posiadamy odpowiednie certyfikaty i licencje . Chcąc sprostać rosnącym standartom bezpieczeństwa transportu regularnie wymieniamy port samochodowy na nowy .
Nasze samochody posiadają Certyfikat Euro 5.